Vinyasa Yoga Ashram, Gulab Nagar, Tapovan, Rishikesh, Uttarakhand, India, 249192

  vinyasayogaashram@gmail.com

/   +91-8171563333